קודם כל מורידים TS3 מפה [url:2sfebeow]http://www.teamspeak.com/[/url:2sfebeow]

מכניסים את הכתובת: [b:2sfebeow]5.100.248.229[/b:2sfebeow]

[b:2sfebeow]מגדירים כפתור PTT [/b:2sfebeow](כלומר Push To Talk, ולא Voice Activation). זו לא בקשה, זו דרישה, כי אחרת זה יוצר רעש ובלאגן שמפריע לכולם.

נתראה שם <img src=" title="מחייך" />


[b:2sfebeow]עדכון אחרון: 19/02/2013[/b:2sfebeow]