שרת משחק ווונטרילו (זמני) קיים אבל מחליף IP מידי פעם כי הוא על המחשב שלי.

ידועה גם המגבלה של 8 אנשים לכן נעבור בהמשך לTS3 כנראה, שרת המשחק בדרך כלל
נקרא Mike והסיסמה היא 1235, השרת הוא לא מוקדש ושאנחנו לא שם הוא יורד, אבל ניתן להשיג אותנו או בSTEAM או MSN.

MSN שלי: ixslashxi@nana.co.il