הרשמה

If you already have an account with us, please use the login panel below to access your account.

לכל מי שכבר פתח משתמש בעבר בפורום הישן (עד ל25.3.13)- כדי להתחבר לפורום החדש עם משתמש זה יש לבצע שחזור סיסמא למייל שאיתו נרשמתם.

זה יחסוך לכם פתיחת משתמש חדש, ויתן לכם לשמור על השם הישן שלכם וההודעות שלו.

לחץ כאן לשחזור הסיסמא

עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
תוצאות 1 עד 10 מ 12
 1. #1
  Junior Member
  תאריך הצטרפות
  Aug 2019
  מיקום
  Estonia
  הודעות
  2

  ?וםךכוךסעא 100לד (Venetoclax) - Venclyxto 100mg (?וםועמךכאךס) סעמטלמסע?

  ?וםךכוךסעא 100לד (Venetoclax) - Venclyxto 100mg (?וםועמךכאךס) ךףןטע?
  ?וםךכוךסעא (Venetoclax) - Venclyxto (?וםועמךכאךס) ןנוהסעאגכ?וע סמבמי ןנוןאנאע, ךמעמנ?י נאחנאבמעאם הכ? במנ?ב? ס כטלפמכויךמחמל, ןנמעוךא‏שטל ג ץנמםטקוסךמי פמנלו.

  ?מהץמהטע הכ? ןאצטוםעמג, סעמכךםףגרטץס? ס דוםועטקוסךטלט טחלוםוםט?לט ט לףעאצט?לט ךכועמך. ? סמסעאגו לוהטךאלוםעא ןנטסףעסעגף‏ע אךעטגם?ו ךמלןמםוםע?, ךמעמנ?ו ב?סענמ ףכףקרא‏ע סאלמקףגסעגטו קוכמגוךא, ףסענאם?? ג?נאזוםםף‏ סטלןעמלאעטךף חאבמכוגאםט?.

  ?מזםמ ?וםךכוךסעא (Venetoclax) - Venclyxto (?וםועמךכאךס) ךףןטע? ג ףהמבםמו הכ? ?אס גנול? םא םארול ןמנעאכו. ?ונוה חאךאחמל ןנוןאנאעא םףזםמ סץמהטע? ג ןמכטךכטםטךף, ןנמךמםסףכ?עטנמגאגרטס? סמ סןוצטאכטסעמל ג גמןנמסאץ כוקוםט?.

  ?נאק ןנמגוהוע הטאדםמסעטךף מנדאםטחלא ט ג?םוסוע סגמי גונהטךע. ?ם םאחםאקטע עף סץולף עונאןטט, ךמעמנא? םו ןמחגמכטע םודאעטגם?ל נואךצט?ל סמ סעמנמם? מנדאםטחלא ןנמ?גטע?ס?.  ?מךאחאםט? ך ןנטלוםוםט‏

  ?עמע סמגנולוםם?י לוהטךאלוםע האוע גמחלמזםמסע? סןנאגטע?ס? ס כטלפמכויךמחמל, ךמעמנ?י ןונורוכ ג ץנמםטקוסךף‏ פמנלף. ?וךאנסעגמ ‎פפוךעטגםמ ףסענאם?וע חאבמכוגאםטו ג סכףקאו ודמ ןנאגטכ?םמדמ ןנטולא.

  ?אל םףזםמ מעךאחאע?ס? מע סאלמכוקוםט?, ןמסךמכ?ךף מםמ ןנטגוהוע ך םוןנוהגטהוםם?ל ןנמבכולאל. ?ונאןט‏ המכזום םאחםאקאע? עמכ?ךמ סןוצטאכטסע, ךמעמנ?י ןנמגוהוע מבסכוהמגאםטו מנדאםטחלא ט מצוםטע, םאסךמכ?ךמ חאבמכוגאםטו סכמזםמו. ?מסכו ‎עמדמ מם ןמהבונוע המחטנמגךף לוהטךאלוםעא ג טםהטגטהףאכ?םמל ןמנ?הךו הכ? ןאצטוםעא.  ?נמעטגמןמךאחאםט?

  ?מןףכ?נםמו ג ספונו לוהטצטם? כוךאנסעגמ םו גסודהא נוךמלוםהמגאםמ ך ןנטולף. ?עךאחאע?ס? מע םודמ םףזםמ ג עאךטץ סטעףאצט?ץ:

  ? ג?סמךטו ןמךאחאעוכט האגכוםט?;

  ? םאנףרוםטו נאבמע? ןוקוםט ט ןנמבכול? ס ןמקךאלט;

  ? גסךאנלכטגאםטו נובוםךא דנףה?‏ טכט בונולוםםמסע?;

  ? םוסעאבטכ?ם?י נטעל סונהוקם?ץ סמךנאשוםטי;

  ? הועסךטי גמחנאסע.

  ? ?וםךכוךסעא (Venetoclax) - Venclyxto (?וםועמךכאךס) מעח?ג? ג מסםמגםמל ץמנמרטו, םמ עו כ‏הט, ךמעמנ?ו םו מבנאעטכטס? ך גנאקף גמגנול?, ןטרףע, קעמ גמחםטךכט ןנמבכול? םא עונאןטט.

  ?עמ ושו נאח דמגמנטע ג ןמכ?חף ךמםסףכ?עאצטט ןנמפוססטמםאכא, גוה? ג ןנמעטגםמל סכףקאו מנדאםטחל בףהוע מעעמנדאע? כוךאנסעגמ.  ?ןמסמב ןנטלוםוםט?

  ?וםךכוךסעא (Venetoclax) - Venclyxto (?וםועמךכאךס) צוםא ןנמןטסאםא ג ךאעאכמדו םארודמ סאיעא. ?נטםטלאע? כוךאנסעגמ םףזםמ ןמ עול ןנאגטכאל, ךמעמנ?ו נאחנאבאע?גאוע המךעמנ. ?כ? םאקאכא המסעאעמקםמ 20 לד כוךאנסעגא ג סףעךט.

  ?ףנס כוקוםט? הכטעס? םוהוכ‏, ןמסכו קודמ םומבץמהטלמ סםמגא ןמךאחאע?ס? גנאקף. ?ם ףגוכטקטע ךמכטקוסעגמ ןנוןאנאעא, מנטוםעטנף?ס? םא ןנמטחמרוהרטו טחלוםוםט?.

  ?סכט סטעףאצט? טחלוםטכאס? ג ץףהרף‏ סעמנמםף, עמ מם גםוסוע ג עונאןט‏ ךמננוךעטג?, ךמעמנ?ו ןמחגמכ?ע סןנאגטע?ס? ס ןנמבכולאלט.  ?מבמקם?ו ?גכוםט?

  ? ןמבמקם?ל ‎פפוךעאל למזםמ מעםוסעט עאךטו נואךצטט סמ סעמנמם? מנדאםטחלא:

  ? ןמסעמ?םם?ו דמכמגם?ו במכט;

  ? טחלוםוםט? האגכוםט?;

  ? חאהונזךא זטהךמסעט גםףענט מנדאםטחלא;

  ? םאנףרוםט? נאבמע? מנדאםמג ןטשוגאנוםט?.

  ?וםךכוךסעא (Venetoclax) - Venclyxto (?וםועמךכאךס) סעמטלמסע? סממעגועסעגףוע ףנמגם‏ ךאקוסעגא ןנוןאנאעא. ?עמב? םו המןףסעטע? גמחםטךםמגוםט? ןמבמקם?ץ ‎פפוךעמג, מב?חאעוכ?םמ ןנטסכףרטגאיעוס? ך נוךמלוםהאצט?ל סגמודמ כוקאשודמ גנאקא.

 2. #2

 3. #3

 4. #4

 5. #5

 6. #6

 7. #7

 8. #8

 9. #9

 10. #10

  vqdgebazmz


 

 

מידע על האשכול

משתמשים שמעיינים בנושא זה

יש כרגע 1 משתמשים שצופים באשכול זה. 0 משתמשים ו 1 אורחים

הרשאות פרסום

 • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
 • אין באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •