הרשמה

If you already have an account with us, please use the login panel below to access your account.

לכל מי שכבר פתח משתמש בעבר בפורום הישן (עד ל25.3.13)- כדי להתחבר לפורום החדש עם משתמש זה יש לבצע שחזור סיסמא למייל שאיתו נרשמתם.

זה יחסוך לכם פתיחת משתמש חדש, ויתן לכם לשמור על השם הישן שלכם וההודעות שלו.

לחץ כאן לשחזור הסיסמא

תוצאות 1 עד 5 מ 5
 1. #1
  Junior Member
  תאריך הצטרפות
  Aug 2019
  מיקום
  Russia
  הודעות
  3

  ?נטחאכטך ךףןטע?

  ?עמב? ג?כוקטע? נאך, ענובףועס? המנמדמסעמ?שוו ט ‎פפוךעטגםמו
  כוקוםטו.
  ?והטךאלוםע ?סאכךמנט (Crizotinib) - Xalkori (?נטחמעטםטב)
  ןנוהםאחםאקום הכ? עונאןטט םולוכךמךכועמקםמדמ נאךא כ¸דךטץ. ?מגוירוו סנוהסעגמ ףסןוכמ מעכטקםמ חאנוךמלוםהמגאע? סוב? ג עונאןטט סונ?¸חםמדמ חאבמכוגאםט?.

  ?מסעאג ט סגמיסעגא
  ? ‎פפוךעטגם?י ןנוןאנאע ןמסכוהםודמ ןמךמכוםט? גץמהטע אךעטגםמו
  כוךאנסעגוםםמו גושוסעגמ ךנטחמעטםטב, ךמעמנמו ?גכ?ועס?
  סוכוךעטגם?ל טםדטבטעמנמל עטנמחטםךטםאח? ט ךטםאח? אםאןכאסעטקוסךמי
  כטלפמל?.
  ?אךזו ג ןנוןאנאע גךכ‏קום? המןמכםטעוכ?ם?ו גושוסעגא,
  ךמעמנ?ו סןמסמבסעגף‏ע כףקרוי אבסמנבצטט כוךאנסעגוםםמדמ
  גושוסעגא.
  ?וךאנסעגמ ןמסכוהםודמ ןמךמכוםט? ןנוךנאשאוע האכ?םוירוו נאחגטעטו
  חכמךאקוסעגוםםמי מןףץמכט ט ףבטגאוע נאךמג?ו ךכועךט.
  ? נוחףכ?עאעו גמחהויסעגט? סנוהסעגא ןנמטסץמהטע טםהףצטנמגאםטו
  ךנטחמעטםטבמל מןףץמכוג?ץ ךכועמקם?ץ סענףךעףנ.
  ?נוןאנאע ?סאכךמנט – למשםמו ןנמעטגממןףץמכוגמו סנוהסעגמ,
  ךמעמנמו קאסעמ םאחםאקאועס? גנאקאלט, וסכט ןנוה?הףשוו כוקוםטו
  נאךא כ¸דךטץ םו ןנטםוסכמ ןמכמזטעוכ?םמדמ נוחףכ?עאעא.
  ?נמעטגממןףץמכוגמו גמחהויסעגטו סנוהסעגא ?גכ?ועס? המחמחאגטסטל?ל.
  ?עמב? לוהטךאלוםע
  ?סאכךמנט (Crizotinib) - Xalkori (?נטחמעטםטב) ךףןטע? ןמ סםטזוםםמי צוםו, מבנאשאיעוס? ג םארף טםעונםוע אןעוךף.

  ?מךאחאםט?
  • ALK-ןמחטעטגם?י םולוכךמךכועמקם?י נאך; • ROS-1-ןמחטעטגם?י נאך כ¸דךמדמ.

  ?נמעטגמןמךאחאםט?
  • דטןונקףגסעגטעוכ?םמסע? ך סמסעאגף סנוהסעגא; • בונולוםםמסע?; • כאךעאצט?; • הועסךטי גמחנאסע;
  • ןוק¸םמקםא? םוהמסעאעמקםמסע?; • סמגלוסעם?י ןנט¸ל ס טםדטבטעמנאלט CYP3A.

  ?ןמסמב ןנטלוםוםט?
  ?נט¸ל האםםמדמ כוךאנסעגא םו חאגטסטע מע ףןמענובכוםט? ןטשט. ?אןסףכא ןנמדכאע?גאועס?,
  םו נאחז¸ג?גא?ס?. ?נובףועס? םוןנולוםםמ חאןטע? לוהטךאלוםע קטסעמי גמהמי.
  ?והטךט נוךמלוםהף‏ע המחף ןנוןאנאעא - 250 לד (2 נאחא ג סףעךט).
  ?ו סכוהףוע ףהגאטגאע? כוךאנסעגוםםף‏ המחטנמגךף ןנט ןנמןףסךו ףןמענובכוםט? סנוהסעגא.
  ?מננוךצט? המח? חאגטסטע מע ג?נאזוםםמסעט CTCAE.
  ?נט ג?נאזוםם?ץ ןמבמקם?ץ ‎פפוךעאץ כוךאנסעגמ גנולוםםמ מעלום?ועס?.
  ?הםאךמ םא סנוהסעגמ ?סאכךמנט (Crizotinib) - Xalkori (?נטחמעטםטב) מעח?ג?
  גסענוקא‏עס? כטר? ןמכמזטעוכ?ם?ו. ?נוןאנאע ץמנמרמ ןונוםמסטעס? מנדאםטחלמל.

  ?מבמקם?ו נואךצטט
  • דמכמגמךנףזוםט?; • םוינמןאעט?; • ןמםטזוםטו אןןועטעא; • עמרםמעא; • הטאנו?; • חאןמנ;
  • םאנףרוםט? חנוםט?.

  ?הו ךףןטע? כוךאנסעגמ
  ? םאס םא סאיעו ךאזה?י ןמךףןאעוכ? למזוע ךףןטע? כוךאנסעגמ ןמ ןנטולכולמי סעמטלמסעט.
  ?א לוהטךאלוםע ?סאכךמנט (Crizotinib) - Xalkori (?נטחמעטםטב) צוםא המסעףןםא ךאזהמלף
  ןמךףןאעוכ‏. ?? למזועו חאךאחאע? המסעאגךף לוהטךאלוםעא ןמ ףךאחאםםמלף םמלונף עוכופמםא כטבמ
  מפמנלטע? ןמךףןךף ןנ?למ ג פמנלו חאךאחא. ?סכט גאל ענובףועס? כוךאנסעגמ
  ?סאכךמנט (Crizotinib) - Xalkori (?נטחמעטםטב) סעמטלמסע? ג םארוי טםעונםוע אןעוךו
  םאלםמדמ םטזו, קול ג הנףדטץ ןףםךעאץ ןנמהאזט. ?נטמבנועוםטו לוהטךאלוםעא םא םארול
  סאיעו דאנאםעטנףוע גאל ג?סמךמו ךאקוסעגמ םףזםמדמ כוךאנסעגא ט ‎ךמםמלט‏ הוםוד.
  ?? למזועו חאךאחאע? םומבץמהטלמו כוךאנסעגמ, םו ג?ץמה? טח המלא, ןנ?למ סויקאס!  ךנטחמעטםטב ךסאכךמנט מעח?ג?

 2. #2

 3. #3

 4. #4

 5. #5

 

 

מידע על האשכול

משתמשים שמעיינים בנושא זה

יש כרגע 1 משתמשים שצופים באשכול זה. 0 משתמשים ו 1 אורחים

הרשאות פרסום

 • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
 • אין באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •