הרשמה

If you already have an account with us, please use the login panel below to access your account.

לכל מי שכבר פתח משתמש בעבר בפורום הישן (עד ל25.3.13)- כדי להתחבר לפורום החדש עם משתמש זה יש לבצע שחזור סיסמא למייל שאיתו נרשמתם.

זה יחסוך לכם פתיחת משתמש חדש, ויתן לכם לשמור על השם הישן שלכם וההודעות שלו.

לחץ כאן לשחזור הסיסמא

עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
תוצאות 1 עד 10 מ 29

נושא: BDEnza ךףןטע?

 1. #1
  Junior Member
  תאריך הצטרפות
  Aug 2019
  מיקום
  Ireland
  הודעות
  3

  BDEnza ךףןטע?

  BDEnza (?םחאכףעאלטה) – ?םאכמד ??????? (XTANDI) – לוהטךאלוםע, נאחנאבמעאםם?י הכ? לףזקטם ס םוהףדמל ךאך לועאסעאעטקוסךטי נאך ןנוהסעאעוכ?םמי זוכוח? ג חאןףשוםםמי פמנלו. ?אך ןנאגטכמ, האםםא? במכוחם? נאחנאסעאועס? ב?סענמ.

  ?סםמגםמי הויסעגף‏שטי פונלוםע לוהטךאלוםעא BDEnza - ‎םחאכףעאלטה – ‎כולוםע, ?גכ?‏שטיס? למשם?ל בכמךאעמנמל אםהנמדוםם?ץ נוצוןעמנמג. ?ם גכט?וע םא חכמךאקוסעגוםם?ו סענףךעףנ?, ףלום?רא? טץ נאחגטעטו.  ?מ האםם?ל ןנאךעטקוסךטץ טססכוהמגאםטי ןנמפוססטמםאכאלט, םא BDEnza (?םחאכףעאלטה) – ?םאכמד ??????? (XTANDI) מעח?ג? ב?כט ג??גכום? עאךמג?, קעמ לוהטךאלוםע הויסעגטעוכ?םמ ןמךאח?גאוע ג?סמךף‏ ‎פפוךעטגםמסע?.

  BDEnza (?םחאכףעאלטה) – ?םאכמד ??????? (XTANDI) צוםא םא האםםמל ןמנעאכו ?גכ?ועס? לאךסטלאכ?םמ ןנטולכולמי, קעמ הוכאוע כוקוםטו המסעףןם?ל כ‏במלף קוכמגוךף.  ?ועמה טסןמכ?חמגאםט?

  ?והטךאלוםע ןנמטחגמהטעס? ג גטהו זוכאעטםמג?ץ ךאןסףכ. ?נטול מסףשוסעגכ?ועס? גםףענוםםטי ךאזה?י הום?, גמחלמזםמ סאלמסעמ?עוכ?םמ בוח וה?.

  ?אןסףכף ןמכמזוםמ ףןמענובכ?ע? ג ןונגמחהאםםמי פמנלו, םו טסךאזא?. ?כוהףוע ןנמגמהטע? ןנמצוהףנף ג מהםמ ט עמ זו גנול? ךאזה?י הום? הכ? ןמההונזאםט? םומבץמהטלמי ךמםצוםענאצטט הויסעגף‏שטץ גושוסעג ג ךנמגט.

  ?כאססטקוסךמו הםוגםמו ךמכטקוסעגמ - 160 ד, עמ וסע? 4 ךאןסףכ?. ?כטעוכ?םמסע? ךףנסא מחהמנמגכוםט? ט וו סץולף ןמהבטנאוע ןנמפוססטמםאכ?ם?י המךעמנ ןמסכו ןמכףקוםט? אםאכטחמג ןאצטוםעא ט ןמסעאםמגכוםט? הטאדםמחא. ?אלמסעמ?עוכ?םא? ךמננוךעטנמגךא םאחםאקוםםמי סץול? כוקוםט? חאןנושוםא.  ?נמעטגמןמךאחאםט?

  - ןאצטוםע?, לכאהרו 18 כוע;

  - טםהטגטהףאכ?םא? םוןונוםמסטלמסע? סמסעאגכ?‏שטץ לוהטךאלוםעא;

  - םאנףרוםםא? הו?עוכ?םמסע? ןוקוםט.  ?מבמקם?ו סטלןעמל?

  ? ןנמצוססו כוקוםט? למדףע ןנמ?גטע?ס? עאךטו םוזוכאעוכ?ם?ו נואךצטט, ךאך:

  - בוססטכטו;

  - אןאעט?;

  - ןמג?רוםםמו קףגסעגמ מןאסםמסעט;

  - דמכמגם?ו במכט;

  - ןנמבוכ? ג ןאל?עט;

  - ףלום?רוםטו ךמםצוםענאצטט גםטלאםט?;

  - ןמג?רוםםא? עולןונאעףנא;

  - ןמג?רוםטו האגכוםט?;

  - רוכףרוםטו ןמגונץםמסעט עוכא.  ? סכףקאו ןנמ?גכוםט? ןמבמקם?ץ סטלןעמלמג םףזםמ ג סנמקםמל ןמנ?הךו םףזםמ סג?חאע?ס? ס המךעמנמל. ? צוכמל, גס? עונאןט? ןנמץמהטע ןמה גםטלאעוכ?ם?ל ןנטסלמענמל גנאקא.  ?אך ךףןטע?

  BDEnza (?םחאכףעאלטה) – ?םאכמד ??????? (XTANDI) ךףןטע? גמחלמזםמ םא האםםמל ןמנעאכו, הכ? ‎עמדמ ןמחגמםטעו ןמ ףךאחאםםמלף םמלונף כטבמ מסעאג?עו סממבשוםטו םא סאיעו ט ןונג?י מסגמבמהטגרטיס? מןונאעמנ סג?זועס? ס גאלט.

  BDEnza (?םחאכףעאלטה) – ?םאכמד ??????? (XTANDI) צוםא למזוע גאנ?טנמגאע?ס? מע ךמכטקוסעגא ןנטמבנועאולמדמ לוהטךאלוםעא. ?עמקםטעו םףזםף‏ גאל המחטנמגךף ט ףחםאיעו אךעףאכ?םף‏ הכ? גאס סעמטלמסע?.

  ?נוטלףשוסעגא םארוי ךמלןאםטט.

  1. ?? סמענףהםטקאול םאןנ?לף‏ ס ןנמטחגמהטעוכ?לט, ןמ‎עמלף דאנאםעטנףול מנטדטםאכ?םמסע? ט ‎פפוךעטגםמסע? ןנוןאנאעמג. ?לו‏עס? גסו סונעטפטךאע?.

  2. ?? ס ןמםטלאםטול מעםמסטלס? ך םארטל ךכטוםעאל, חםאול, ךאך המנמדמ מבץמהטעס? כוקוםטו, ןמ‎עמלף םארט צום? ?גכ?‏עס? לאךסטלאכ?םמ המסעףןם?לט הכ? כ‏במדמ קוכמגוךא.

  3. ?ארט סמענףהםטךט נאבמעא‏ע לאךסטלאכ?םמ ב?סענמ. ?וכופמםםא? ןמההונזךא 24/7. ?? למזועו מפמנלטע? חא?גךף םא סאיעו ט ס גאלט סג?זועס? ןונג?י מסגמבמהטגרטיס? סמענףהםטך ג ךנאעקאירוו גנול?.

  4. ?מס?כךא מעןנאגכ?ועס? ג עוקוםטט 1-2 הםוי (ג חאגטסטלמסעט מע לוסעא ןנמטחגמהטעוכ?), הכ? ‎ךסענוםם?ץ סכףקאוג טלוועס? ‎ךסןנוסס-המסעאגךא. ?אזהא? ןמס?כךא טלווע ענוך-םמלונ, ןמ ךמעמנמלף ג? למזועו מעסכוהטע? גאר חאךאח. ?ב?חאעוכ?םמ ףקטע?גא‏עס? גסו םומבץמהטל?ו ףסכמגט? ענאםסןמנעטנמגךט.

  5. ? םאס כמ?כ?םא? ןמחטצט?. ?אזה?י סכףקאי ס ךכטוםעמל ל? נאססלאענטגאול טםהטגטהףאכ?םמ


  ךסעאםהט ‎םחאכףעאלטה מעח?ג? ןאצטוםעמג

 2. #2

 3. #3

 4. #4

 5. #5

 6. #6

 7. #7

 8. #8

 9. #9

 10. #10

 

 

מידע על האשכול

משתמשים שמעיינים בנושא זה

יש כרגע 1 משתמשים שצופים באשכול זה. 0 משתמשים ו 1 אורחים

הרשאות פרסום

 • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
 • אין באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •